Regulamin serwisu LuckyMal

Niniejszy regulamin dotyczący praw i obowiązków, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu Luckymal. Korzystając z serwisu Luckymal użytkownik akceptuje niniejsze oświadczenie.

§1 Udostepnianie treści i danych użytkownika

Użytkownik przyznaje nam bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Luckymal. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności lub usunięcia konta. Cieszymy się ze wszelakich opinii i propozycji użytkowników dotyczących naszego serwisu Luckymal jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty bądź wynagrodzenia. Użytkowanie serwisu jest zupełnie darmowe.

§2. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby serwis Luckymal był bezpieczny, niestety nie możemy kontrolować ludzkich działań przez co nie możemy dać takiej gwarancji. Aby serwis był zupełnie bezpieczny przyda nam się pomoc użytkowników poprzez przestrzeganie poniższych zasad.

1. Zabronione jest jakiekolwiek publikowanie obraźliwych treści.

2. Zabronione jest w serwisie Luckymal celowa kradzież bądź przywłaszczenia zwierzęcia w celu wymuszenia nagrody, bądź korzyści osobistych. Za nieprawidłowy przebieg zgłoszenia bądź znalezienia zwierzaka nie odpowiadamy.

3. Zabronione jest przesyłanie wirusów, niebezpiecznych linków nie znającego pochodzenia.

4. Zabronione jest szantażowanie, nękanie, niewłaściwe słownictwo wobec innych użytkowników.

5. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Luckymal do celów niezgodnych z prawem.

6. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby zaburzyć jakiekolwiek prawidłowe funkcjonowanie serwisu Luckymal.

7. Zabrania się używać nieodpowiednich loginów, które naruszają regulamin serwisu (patrz punkty od 1 do 6 z §2).

§3 Rejestracja i bezpieczeństwo konta

1. Rejestracja w serwisie Luckymal jest wymagana w celu ułatwienia komunikacji miedzy użytkownikami, oraz w możliwości szybszego znalezienia zwierzaka.

2. Administracja nie jest odpowiedzialna za błędy serwisu oraz kradzieże kont wynikające z błędów użytkownika.

3. Zabronione jest podawanie fałszywych danych i zakładanie konta innej osoby bez jej pozwolenia.

4. W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa założenia konta po raz kolejny bez wcześniejszego skontaktowania się z naszym serwisem.

5. Zabronione jest użytkowanie serwisu Luckymal przez osoby, które zostały skazane za przemoc nad zwierzętami.

§4 Blokady i kary

1. Za wszelkie niewłaściwe korzystanie ze strony konto zostanie usunięte.

2. Konto może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratorów serwisu bez podania przyczyny. Nie dotyczy to przewinień zawartych w regulaminie Luckymal.

3. Użytkownk ma prawo ubiegać się o przywrócenie konta w systemie po uprzednim zgłoszeniu sprawy do Administratorów.

4. Użytkownik ma 7 dni by zgłosić sprzeciw w sprawie usunięcia konta.

5. Administracja ma prawo na zablokowanie lub usunięcie konta z powodów innych niż opisane w regulaminie. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o powodzie blokady lub usunięciu konta.

6. Za łamanie prawa, zostaną powołane odpowiednie służby.